W dniu 7 maja br. (poniedziałek) odbyło się spotkanie dla mieszkańców ulicy Orzeszkowej z Burmistrzem Miasta Milanówka oraz przedstawicielem firmy projektującej właśnie tę drogę.

Ulica Orzeszkowa jest drogą z pełną infrastrukturą podziemną (kanalizacja sanitarna, wodociąg, kable energetyczne, gaz, linia telekomunikacyjna), dlatego Gmina zleciła przygotowanie projektu jej budowy na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Krasińskiego.

Projekt budowy ulicy Orzeszkowej uwzględnia wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jednego, budowę i przebudowę zjazdów, budowę dojść do furtek, budowę odwodnienia. Nową nawierzchnie pokryje kostka betonowa. W ulicy Orzeszkowej zaprojektowano spadek jednostronny, wody opadowe odprowadzane będą do projektowanego systemu rozsączania w grunt przez wpusty uliczne.  

Projekt budowy ulicy Orzeszkowej

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem oraz poznać szczegóły planowanej inwestycji. Najbardziej nurtującym pytaniem był sposób odprowadzania wód opadowych oraz kwestia wycinki drzew. Mieszkańcy złożyli także wnioski o próg zwalniający oraz nie używanie w trakcie budowy maszyn powodujących wibracje. Budowa ulicy Orzeszkowej zaplanowana jest najpóźniej w 2019 roku, jest jednak szansa zrealizowania tej inwestycji jeszcze w tym roku, jeśli będą dostępne odpowiednie środki finansowe.

IMG 9258

IMG 9260

IMG 9264

Udostępnij na: