17 lipca 2017 r. rozpoczęły się prace remontowe w ZSG nr 1 w Milanówku. Pierwsze realizacje to konieczność naprawy oświetlenia, polegająca na poprowadzeniu nowej instalacji elektrycznej w budynku oraz demontażu starych opraw lamp i montażu nowych. Powyższe działania zapewnią zdrowe, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami oświetlenie. Obecnie zakończył się etap tych prac na parterze, nadal trwa wymiana oświetlenia na piętrze. Przewidywany termin zakończenia to 11 sierpnia 2017 r.

W dniu 20 lipca zaczęły się prace związane z malowaniem pomieszczeń szatni i korytarza na parterze. Obecnie wykonawca przygotował powierzchnie ścian do położenia farb. Zdemontowano meble i wieszaki w szatni, by przygotować ją do malowania i położenia nowej podłogi. Projekt nowego rozwiązania pozwoli na uzyskanie większej powierzchni dla poszczególnych klas z podziałem na odpowiednie strefy dla uczniów klas 1-3 i 4-6. Termin zakończenia prac to 14 sierpnia 2017 r.

W realizacji jest wymiana podłogi PCW na powierzchni korytarza na parterze, zamontowanie poidełek wodnych dla uczniów w korytarzu dolnym i górnym, montaż rolet w nowo powstałej szatni od strony hali dla klas siódmych SP i Gimnazjum, zaadoptowanie pokoju archiwum oraz pokoju wicedyrektora na gabinet zespołu pedagogiczno-psychologicznego, zaadoptowanie pomieszczenia dotychczasowego sekretariatu i gabinetu dyrektora na dwie sale językowe, przeniesienie sekretariatu i gabinetu dyrektora do pomieszczeń administracyjnych na parterze, naprawa kostki brukowej przed wejściem do szkoły. Przewidywany termin zakończenia prac malarskich, cykliniarskich, brukarkich przewidziano na 28 sierpnia 2017 r.

Remont w ZSG nr 1

Remont w ZSG nr 1

Remont w ZSG nr 1

Udostępnij na: