Połowa wakacji już za nami, ale sezon na miejskie inwestycje jest w pełni. 8 sierpnia 2017 r. przebiegu prac osobiście doglądała Burmistrz Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska.

Dosłownie tydzień temu ruszył remont ul. Krasińskiego. Wykonawca rozpoczął prace od niezbędnej przebudowy urządzeń technicznych i odwodnienia, ale w ciągu najbliższych tygodni odcinek od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego uzyska zupełnie nowe oblicze. Na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Parkową jezdnia zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast chodnik będzie posiadać nawierzchnię mineralno-żywiczną, charakteryzującą się wysokim stopniem wodoprzepuszczalności. Pozostały fragment stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny ze stylową i solidną nawierzchnią z kostki kamiennej. Tym sposobem zachowany zostanie charakter spacerowej alei w zabytkowej części miasta. Zakończenie prac planowane jest na 31 listopada br.

Budowa ul. KrasińskiegoBudowa ul. Krasińskiego

Prace budowlane na ul. Północnej rozpoczęły się w czerwcu, więc są nieco bardziej zaawansowane. Do tej pory wykonano już system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz większość chodników, a już wkrótce nieutwardzony dotąd odcinek zostanie wyłożony betonową kostką. Ulica ma zostać oddana do użytku do 30 października br.

Budowa ul. PółnocnejBudowa ul. Północnej

Tymczasem dobiegają końca rozpoczęte na wiosnę remonty lokali komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 85 oraz ul. Piłsudskiego 9. Mieszkania zmieniły się nie do poznania – mają nowe instalacje, okna, parapety, podłogi i już wkrótce będą całkiem gotowe na przyjęcie nowych lokatorów.

Wyremontowany lokal komunalny przy ul. Wojska Polskiego 85Wyremontowany lokal komunalny przy ul. Wojska Polskiego 85

Gruntowna zmiana czeka także nieużytkowany od lat budynek dawnego przedszkola przy ul. Warszawskiej 18. Jego mury przechodzą właśnie termomodernizację, a wnętrza już niebawem zostaną zaadoptowane do potrzeb Milanowskiego Centrum Kultury.

Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 18Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 18

Jeszcze w tym roku Milanowianie będą mogli korzystać z Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy ul. Szkolnej. Budowa w tym miejscu jest już bardzo zaawansowana – rosną mury nowego budynku, a na boisku lada dzień pojawi się bezpieczna nawierzchnia z syntetycznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy ul. SzkolnejBudowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy ul. Szkolnej

Zobacz również:

Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017
Inwestycje w Milanówku - sierpień 2017

Udostępnij na: