logo mpwik

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż na mocy Uchwały Rady Miasta Milanówka nr 321/XXXVII/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., w dniu 1 października 2017 r. wprowadzone zostaną nowe taryfy na usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków, które obowiązywały będą do dnia 30 września 2018 r.

W nowej taryfie wyodrębnione zostały dwie grupy taryfowe (grupa I oraz grupa II) zarówno w zakresie dostaw wody jak i odprowadzania ścieków.

Cena za 1m3 dostarczonej wody nie ulega zmianie i będzie wynosić 3,49 zł brutto dla wszystkich grup taryfowych.

Natomiast opłata za 1m3 odprowadzonych ścieków będzie wyższa o 38 groszy brutto w porównaniu z taryfą obecnie obowiązującą.

Wysokość dopłaty z budżetu Miasta Milanówka do odprowadzanych ścieków dla I grupy taryfowej, tj. gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy, pozostaje na niezmienionym poziomie – 2,08 zł brutto/m3.

Cena 1m3 odprowadzonych ścieków dla pozostałych Odbiorców(grupa II) będzie wynosić 8,92 zł brutto, natomiast dla grupy I po uwzględnieniu dopłaty - 6,84 zł brutto.

Łączna opłata za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej I będzie wynosić 10,33 zł brutto, czyli będzie niższa w porównaniu z opłatą w Grodzisku Mazowieckim o ponad 60 groszy oraz niższa o 40 groszy niż Brwinowie.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem nowych taryf, które będą obowiązywać od 1 października 2017 r. :

Komunikat o nowych taryfach

Udostępnij na: