21.05.2018 r.

Informacja o wynikach konkursu na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka

17.05.2018 r.

Zapraszamy na oficjalne ogłoszenie konkursu na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka, które  odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku, o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (budynek C), sala konferencyjna,  przy ul. Spacerowej  4 w Milanówku.

14.03.2018 r.

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka

28.02.2018 r.

Informujemy, iż załącznik nr 8c jest już dostępny w zakładce Regulamin konkursu

19.02.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2018 r.

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 23.02.2018 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 26.02.2018 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 28.02.2018 r. do godz. 15.00.

 

Udostępnij na: