Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 50 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród (I ÷ III):
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto - zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto

 UWAGA: Zamawiający warunkuje podpisanie Umowy ze zwycięzcą konkursu pod warunkiem otrzymania Dofinansowania na realizację Inwestycji.

Udostępnij na: