1. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19.02.2018 r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 23.02.2018 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 26.02.2018 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 28.02.2018 r. do godz. 15.00 na adres:

Urząd Miasta Milanówka

ul. Kościuszki 45

05-822 Milanówek

(godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt. – czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00)

O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 14.03.2018 r.

4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 19.03.2018 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 22.03.2018 r.

5. Prace konkursowe składać należy do dnia 11.05.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

 Urząd Miasta Milanówka

ul. Kościuszki 45

05-822 Milanówek

(godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt. – czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00)

6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 18.05.2018 r.

O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej tj.: www.milanowek.pl

8. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj.: www.milanowek.pl

Udostępnij na: