Skład Sądu Konkursowego

Sąd Konkursowy składa się z 6 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:

1. arch. Krzysztof Domaradzki - Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia referent:

2. arch. krajobrazu Rafał Mroczkowski - Sędzia Konkursowy SARP

Członkowie:

3. arch. Dorota Sawicka - Sędzia Konkursowy SARP

4. arch. krajobrazu Beata Piotrowska – Sędzia ze strony Organizatora

5. arch. Dominika Jędrzejczak – Sędzia ze strony Organizatora

6. Antoni Oleksicki - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie

Udostępnij na: