W Milanówku jest 227 dróg gminnych, w tym ponad 150 dróg gruntowych. Mieszkańcy od lat borykają się z problemem komunikacyjnym, ze względu na jakość dróg w mieście. W bieżącej kadencji priorytetem inwestycyjnym stały się więc drogi i przywrócenie ich użyteczności do takiego stanu, aby ułatwiły życie w Milanówku. Trzeba było jednak zacząć od początku. Brak projektów, planów czy inwentaryzacji sprawiło, że zamiast od działań widocznych gołym okiem musieliśmy zacząć od przygotowania niezbędnej dokumentacji. Po trzech latach jesteśmy gotowi, aby przystąpić do realizacji zaplanowanych inwestycji. Poniżej przedstawiam Państwu także przeprowadzoną analizę dróg w Milanówku i dotychczasowe działania wykonane od 2015 roku.


2014 r.

  • Brak inwentaryzacji dróg,
  • Brak inwentaryzacji infrastruktury podziemnej oraz wiedzy o jej stanie technicznym,
  • Brak projektów budowlanych dróg i planów inwestycyjnych.

2015 r. - 2017 r.

1. Przygotowanie dokumentacji

2. Zestawienie dróg nieutwardzonych 

  • Poniższa tabela przedstawia listę 160 dróg, które nie zostały jeszcze utwardzone wraz z szacunkiem cenowym
    • pdfZestawienie dróg nieutwardzonych
    • Szacunek cenowy wymiany nawierzchni (wyjaśnienie do w/w zestawienia: w kolumnie 7 przyjęto koszty z przetargów i szacunków z 2017 r.)
Cena za mb* Rodzaj nawierzchni
2 500,00 zł kostka betonowa
3 500,00 zł asfalt

* Cena uwzględnia budowę drogi o szerokości 5 – 5,5 m, chodnika, odwodnienia, wykonanie projektu oraz nadzoru autorskiego.

Cena za mb* Rodzaj nawierzchni
4 000,00 zł kostka kamienna

* Cena uwzględnia budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 – 5,5 m, odwodnienia, wykonanie projektu oraz nadzoru autorskiego.

Cena za mb* Rodzaj nawierzchni
893,80 zł/mb tj. 178,76 zł/m2 płyta MON i JOMB

* Cena uwzględnia tymczasowe utwardzenie drogi o szerokości 5 m, bez odwodnienia, wykonania projektu i nadzoru autorskiego.

3. Protokoły z kontroli stanu technicznego dróg


2018 r.

Zdjęcia z budowy i utwardzenia dróg 2018:

IMG 8458

ul. Przyszłości

IMG 8738

ul. Bartosza

IMG 9010

ul. Krasińskiego

IMG 8765

ul. Chopina

IMG 8464

ul. Przyszłości

IMG 8706

ul. Przyszłości

IMG 8717

ul. Przyszłości

IMG 8741

ul. Urocza

Zobacz również:

Udostępnij na: