Logo akcji Rowerowy Milanówek

„Rowerowy Milanówek” to kampania skierowana do Mieszkańców, promująca poruszanie się po naszym mieście na rowerze. W ramach kampanii planowane są liczne działania mające na celu zachęcenie do korzystania z jednośladu m.in. poprzez stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków dla milanowskich rowerzystów.

Zadaniem Zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta Milanówka jest wypracowanie dobrych rozwiązań, które wpłyną na zrównoważenie miejskiej sieci komunikacyjnej, zachęcą do udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach kampanii i zainspirują do włączenia się w działania „rowerowe”. Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów promujących bezpieczną jazdę na rowerze! Jeździsz rowerem? Masz sugestie dotyczące poruszania się na nim po Milanówku? Zgłoś się do Milanowskiego Centrum Kultury.

Zadania i cele kampanii:

I. Działania

Kształtowanie kultury rowerowej oraz sprzyjającej użytkowaniu roweru świadomości proekologicznej mieszkańców Milanówka.Promowanie i upowszechnianie sportu i turystyki rowerowej oraz zdrowego stylu życia (zawody, rajdy, wycieczki).Propagowanie roweru jako głównego środka lokomocji po mieście i okolicy.

II. Bezpieczeństwo

Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.Podniesienie jakości egzaminów na kartę rowerową.

III. Informacja

Dostarczenie dopracowanych graficznie i merytorycznie materiałów promocyjnych do każdego działania w ramach kampanii społecznej Rowerowy Milanówek.Rozpowszechnianie wiedzy o celach kampanii wśród mieszkańców, prowadzenie dialogu z mieszkańcami i akcji promującej zmiany.Koordynacja działań na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

IV. Infrastruktura

Działanie na rzecz poprawy warunków przemieszczania się po mieście i jego okolicach.Działanie na rzecz ograniczenia i spowolnienia ruchu samochodowego w mieście, celem tworzenia warunków bezpiecznego poruszania się rowerzystów po jezdni.Działanie na rzecz budowy i rozwoju dobrej i bezpiecznej infrastruktury, zależnej od finansowych możliwości miasta i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

Udostępnij na: