Plik do pobrania:

Informacja o sprostowaniu

Informujemy, że w tekście opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku” na 26 stronie w punkcie 23 w tabeli powinno być ul. Spacerowa 20 zamiast ul. Spacerowa 22.

Udostępnij na: