herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 16:30, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie skarg:

a) Rozpatrzenie skargi byłej Rady Nadzorczej Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (…) z dnia 17.11.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 17.11.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 10848.2017) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca niezgodności z faktami wypowiedzi, która została zamieszczona na portalu społecznościom;
b) Rozpatrzenie skargi Pani (…) z dnia 14.12.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.12.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 00016.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
c) Rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 2.01.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 2.01.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 00015.2018) na niezałatwienie sprawy tj. nieudzielenie odpowiedzi przez Burmistrz Miasta Milanówka na pismo z dnia 23 września 2017 roku.

4. Ustalenie planu kontroli na 2018 r.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: