herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a. pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku;
b. ustanowienia znaku graficznego (logo) Miasta Milanówka oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
5. Plan pracy na 2018 rok.
6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
Hanna Młynarska

Udostępnij na: