herb rmmZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. zmieniająca uchwałę Nr 129/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Jerzyków w Milanówku;
  5. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako część działki numer 161/1 położonej w obrębie geodezyjnym 06-04 w Milanówku przy
   ul. Zbigniewa Herberta 41;
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyszłości;
  7. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: