herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. zmieniająca uchwałę Nr 129/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Jerzyków w Milanówku;
  5. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako część działki numer 161/1 położonej w obrębie geodezyjnym 06-04 w Milanówku przy ul. Zbigniewa Herberta 41;
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyszłości;
  7. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek;
  8. pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku;
  9. ustanowienia znaku graficznego (logo) Miasta Milanówka oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku;
  10. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu;
 6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XLII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

mgr  Małgorzata Trębińska

 

 

Udostępnij na: