herb rmmPrzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka w imieniu swoim oraz w imieniu Przewodniczącej Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska uprzejmie zaprasza na wspólne posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. (środa) o godz. 17:00, w  budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Dyskusja na temat budowy dróg w mieście Milanówku z udziałem społecznych komitetów budowy dróg.

Przewodniczący Komisji

Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: