herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skarg:
    a) Rozpatrzenie skargi byłej Rady Nadzorczej Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (…) z dnia 17.11.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 17.11.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 10848.2017) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca niezgodności z faktami wypowiedzi, która została zamieszczona na portalu społecznościom;
    b) Rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 18.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 30.10.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 10246.2017) przesłanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Skarga skierowana jest na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca udzielenia niewłaściwych odpowiedzi oraz niewłaściwego (niezgodnego z prawem zdaniem skarżącego) działania Burmistrza w kwestii rozwiązania sprawy ulicy Bocianiej (dz. Nr 41/2);
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: