herb rmmPrzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok w działach dotyczących Komisji.
  4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    a) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
    b) przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
  5. Plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzież w tym akcji lato w mieście, w sezonie wakacyjnym
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: