herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok w działach dotyczących Komisji.
  4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    a) zaliczenia ulicy Warszawskiej i Podwiejskiej do kategorii dróg gminnych;
    b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
Hanna Młynarska

Udostępnij na: