Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie skargi Pani (…) z dnia 29.06.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.07.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 06690.2018) przesłanej za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej przy piśmie WK.052.51.2018 na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące realizacji zadania obejmującego sprawy wodociągów, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę;
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: