herb rmm

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek w ośmioletnie szkoły podstawowe;
  4. Przygotowanie placówek publicznych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018;
  5. Przygotowanie niepublicznych placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018;
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: