herb rmm

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Rozpatrzenie skarg i wniosków:

a)rozpatrzenie wniosku Pani (...) z dnia 28.05.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.05.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 05148.2017) o zajęcie stanowiska przez Radę Miasta „potępiającego dotychczasowe działania Burmistrza Miasta Milanówka w odniesieniu do nieruchomości znajdującej się przy ul. Krasińskiego 53 w Milanówku;

b) rozpatrzenie wniosku Pana (...) z dnia 01.06.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 01.06.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 05295.2017) o zajęcie stanowiska przez Radę Miasta „potępiającego dotychczasowe działania Burmistrza Miasta Milanówka Zarządcy dróg gminnych w szczególności ul. Bocianiej;

c) rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 13.06.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 13.06.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 5736.2017) dotyczącej „informacji złożonej przez burmistrza do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie uzyskania efektu ekologicznego;

d) rozpatrzenie skargi Pani (...) z dnia 11.07.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 11.07.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 06522.2017) na burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej odmowy skarżącej wstąpienia w stosunek najmu po zmarłej matce.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: