herb rmm

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Milanówku na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 r. oraz w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;

d) zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r.;

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Wlot w Milanówku;

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku;

g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Jeżynowej w Milanówku;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku (dz. nr 18/1 w obr.05-19);

i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurowej w Milanówku (dz. nr 18/1 i 17/42 w obr.05-19);

j) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ludnej;

4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: