herb rmm

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 15.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:

a) nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Kazimierzowskiej, Brwinowskiej i Średniej w Milanówku;
b) uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek

4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Kultury.
5. Informacje na temat przygotowań i organizacji „Święta Miasta Milanówka”.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: