herb rmm

Przewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się
w dniu 19 września 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Informacja dotycząca komunikacji zastępczej i remontu dworca PKP w Milanówku.
  4. Bezpieczeństwo w mieście.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

Hanna Młynarska

Udostępnij na: