herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 25 września (poniedziałek) 2017 r. o godz. 15:30, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji;
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Q-wspłPRACY”.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: