herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;

2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:

a. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;

b. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności miejskiej przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

c. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku.

3. Informacja dotycząca komunikacji zastępczej i remontu dworca PKP w Milanówku.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

Hanna Młynarska

Udostępnij na: