herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie skarg i wniosków:

a) rozpatrzenie wniosku Pana (...) z dnia 01.06.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 01.06.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 05295.2017) o zajęcie stanowiska przez Radę Miasta „potępiającego dotychczasowe działania Burmistrza Miasta Milanówka Zarządcy dróg gminnych w szczególności ul. Bocianiej;
b) rozpatrzenie skargi Pani (...) z dnia 08.07.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 16.08.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 07628.2017) przesłanej za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej przy piśmie WK.052.51.2017 a dotyczącej nieprzestrzegania zasad gospodarki finansowej w związku z wydatkowaniem środków budżetowych Miasta na zakup usług prawniczych.

Przewodniczączy Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: