herb rmmZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;
b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie;
d) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Q-współPRACY”;
e) pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania części ul. Przyszłości w Milanówku;
f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Wlot w Milanówku;
g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurowej w Milanówku.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: