Poniżej przedstawiamy regulamin III Letniego Biathlonu Milanowskiego.

Organizator: 

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku
  • Milanowskie Centrum Kultury – Dział Sportu
  • Rada Rodziców SP 2

Termin i program zawodów:

16.06.2018 r.

10:15   Otwarcie zawodów

10:30   Start do biegów indywidualnych  - wg. grup

Miejsce zawodów: 

Boisko szkolne SP 2, Milanówek ul. Literacka 20.

Podział na grupy wiekowe:

Grupa I         rok ur. 2010 – 2011

Grupa II        rok ur. 2008 – 2009

Grupa III       rok ur. 2006 – 2007

Grupa IV      rok ur. 2004 – 2005

Grupa V       rok ur. 2002 – 2003

Grupa VI      rok ur. 2001 i starsi

W każdej grupie klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Dodatkowa klasyfikacja RODZINNA (2+1). Klasyfikacja liczona na podstawie zajętego miejsca w swojej kategorii wiekowej. Zwycięża rodzina o najmniejszej sumie miejsc wywalczonych przez dwie osoby dorosłe i najwyżej sklasyfikowane dziecko z danej rodziny. Dla zwycięskiej rodziny puchar.

W zawodach może wziąć udział każdy. W grupach szkolnych wymagana jest obecność opiekuna w czasie zawodów lub pisemna zgoda na udział w zawodach.

Dystanse biegowe:

CHŁOPCY   i    DZIEWCZYNKI

GRUPA

DŁUGOŚĆ  BIEGU

POZYCJA STRZELECKA

KARA ZA NIECELNY STRZAŁ

I

500 m. (2 x 250m.)

L  z  podpórką

15 s. za każde „pudło”

II

750 m. (3 x 250m.)

L +  L  z  podpórką

30 s. za każde „pudło”

III

750 m. (3 x 250m.)

L +  L  z  podpórką

30 s. za każde „pudło”

IV

1,5 km. (3 x 500m.)

L +  L  z  podpórką

30 s. za każde „pudło”

V

1,5 km. (3 x 500m.)

L +  L

30 s. za każde „pudło”

VI

1,5 km. (3 x 500m.)

L +  S

30 s. za każde „pudło”

Strzelanie:

Grupa I, II, III, IV
Z karabinka pneumatycznego znajdującego się na stanowisku strzeleckim do dużych krążków z postawy leżącej z podpórką pod nadzorem sędziego.

Grupa V
Z karabinka pneumatycznego znajdującego się na stanowisku strzeleckim do dużych krążków z postawy leżącej bez podpórki pod nadzorem sędziego.

Grupa VI
 
Z karabinka pneumatycznego znajdującego się na stanowisku strzeleckim do dużych krążków z postawy leżącej bez podpórki oraz z postawy stojącej pod nadzorem sędziego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie SP 2 ul. Literacka 20 oraz w Milanowskim Centrum Kultury – Dział Sportu ul .Kościelna 3 do 14 czerwca 2018r. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Organizatorzy dopuszczają przyjęcie zgłoszenia w dniu zawodów na terenie boiska od godziny 09.00 do 10.00.

Odbiór numerów startowych – w dniu zawodów od godz.9.00 na boisku szkolnym.

Dla grupy I i II numery startowe odbierają rodzice lub opiekunowie prawni.

Przebieg  konkurencji:

Zawodnicy wszystkich kategorii pokonują trasy biegowe bez broni.

Grupa I, II, III, IV

Ładowanie wykonują sędziowie na stanowisku strzeleckim po każdym oddanym strzale. Strzelanie wykonywane jest pod nadzorem sędziów.

Grupa V i VI

Ładowanie wykonują zawodnicy pod nadzorem sędziów na stanowisku strzeleckim po każdym oddanym strzale (ew. ładowania mogą wykonywać sędziowie). Strzelanie wykonywane jest pod nadzorem sędziów.

Nagrody:

Miejsce  I, II, III -  puchary i medale

Informacje  dodatkowe:

Dla wszystkich grup broń znajduje się na stanowiskach strzeleckich. Broń i amunicję dla wszystkich grup zabezpiecza Organizator. Organizator nie przewiduje przestrzeliwania broni przez zawodników – broń przestrzeliwują sędziowie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.

20180615 plakat

Udostępnij na: