W piątek 11 czerwca na terenie zespołu willowo-parkowego Turczynek burmistrzowie Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej podpisali umowę o współdziałaniu trzech swoich samorządów.

Tym samym do życia powołane zostało Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.Podpisana umowa jako dziedziny współpracy wymienia: gospodarkę komunalną, kulturę, sport, turystykę i ochronę środowiska. Bieżąca wymiana informacji, uzgadnianie inwestycji, wspólne starania o pozyskanie dofinansowania na różne przedsięwzięcia oraz wspólna promocja służyć mają głównemu celowi współpracy, jakim jest podniesienie poziomu życia mieszkańców trzech gmin Trójmiasta.
Powołanie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów odbyło się w obecności przedstawicieli rad miejskich i organizacji społecznych z samorządów Trójmiasta oraz gości reprezentujących samorząd powiatowy (wicestarosta grodziski Andrzej Składanek) i samorząd regionalny (radny sejmiku Mazowsza Grzegorz Kostrzewa-Zorbas).

Udostępnij na: