Stefania Kuske, z domu Filipiuk, urodziła się 11 czerwca 1921 r. w Warszawie.

Gdy miała 6 lat cała rodzina przeprowadziła się do Grodziska Mazowieckiego, a na początku lat 30 do Milanówka. W roku 1935 Stefania wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego do Drużyny Orląt Lwowskich w Milanówku. Jej drużynową była druhna Aleksandra Rogowska. We wrześniu 1939 r. organizacja harcerska przyjęła kryptonim Szare Szeregi. Od pierwszych miesięcy wojny datuje się przynależność Stefanii Kuske do organizacji ruchu oporu – Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej  obwodu Bażant ośrodka Mielizna w Milanówku. Przysięgę złożyła przed p. Janiszewską, instruktorką Wojskowej Służby Kobiet. Odbyła przeszkolenie sanitarne i łączności, a także uczyła się obchodzenia z bronią krótką i granatami.

Podczas akcji Burza pomagała w wydobywaniu z obozu w Pruszkowie  chorych i rannych i rozlokowywaniu ich wśród mieszkańców Milanówka. Ciężej ranni byli kierowani do szpitala AK w „Perełce”.

Podczas okupacji i potem, do końca lat 40, Stefania Kuske pracowała w fabryce jedwabiu u państwa Witaczków w Milanówku, w okresie końcowym w Malarni. Na początku lat 50 wraz z mężem Wiesławem Kuske zamieszkała w Warszawie i podjęła pracę w nowo tworzonym przez p. profesor Wandę Telakowską, Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Z Instytutem związana była do końca pracy zawodowej.

Stefania Kuske była osobą niezwykle skromną i prawą. Najważniejsze ideały stanowiły kręgosłup jej postawy życiowej. Kochała Boga, Ojczyznę i Rodzinę. Jednocześnie była osobą pogodną, obdarzoną wielkim poczuciem humoru.

Należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa, Środowiska Bażant. W roku 2000 została matką chrzestną Sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku.

Została odznaczona m. in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem orderu Krzyża Niepodległości, Odznaka Grunwaldzką, Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Zmarła w wieku 97 lat, 24 sierpnia 2018 r. w Warszawie.

Ostatnie pożegnanie Stefani Kuske na milanowskim cmentarzu odbędzie się 31 sieprnia o godz. 12:00.

Cześć Jej pamięci.

Skan poświadczenia o byciu harcerką

Udostępnij na: