Plan Milanówka - studium urbanistyczne

Zakończyły się dwuetapowe warsztaty urbanistyczne, podczas których mieszkańcy Milanówka mogli wziąć udział we współtworzeniu projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka.

W pierwszym etapie konsultacji firma działająca na zlecenie Urzędu Miasta Milanówka przeprowadziła ankietę dotyczącą kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka. Serdecznie dziękujemy za jej liczne wypełnianie – łącznie udało nam się zebrać 714 egzemplarzy.

W drugim etapie konsultacji odbyły się dwa spotkania (27 kwietnia i 7 maja 2016 r.), na których można było dowiedzieć się, czym jest dokument Studium i jak się go tworzy oraz wziąć aktywny udział w projektowaniu tego opracowania.

W dniu 31 maja 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 odbyło się spotkanie podsumowujące cały proces konsultacyjny. Przedstawiono na nim wypracowane na warsztatach sugestie i opinie mieszkańców dotyczące zagospodarowania Milanówka oraz omówiono wyniki zebranych ankiet.  

Wszystkich uczestników konsultacji oraz innych zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które powstały podczas warsztatów, a w szczególności z raportem, w którym szczegółowo omówione zostały wyniki ankiet oraz efekty prac projektowych w grupach.

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Udostępnij na: