logo opsOd 2 Lipca 2018 roku do 20 Czerwca 2021 roku Gmina Milanówek jest beneficjentem Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”. Działania 9.1 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 954 303,78 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 185 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Milanówek do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych w okresie realizacji projektu. Celem projektu jest również zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych dla lokalnej społeczności i osób objętych usługami, realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt zakłada:

  • prowadzenie specjalistycznych usług usprawniających, tj. masażu, kinezyterapii i logopedii dla osób wymagających takiego świadczenia.
  • świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych, polega na udzielaniu wsparcia osobom niesamodzielnym poprzez sąsiedzką pomoc np. przy zakupach, codziennych czynnościach, z którymi osoby niesprawne sobie nie radzą;
  • prowadzenie  usług teleopieki, które będą polegały na możliwości wzywania pomocy przez osobę korzystającą z usług i pozostającą w sytuacji kryzysowej, tj. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, samopoczucia, za pomocą otrzymanych urządzeń teleinformatycznych. W razie konieczności osoba ta będzie mogła otrzymać natychmiastową pomoc w postaci interwencji teleopiekuna lub konsultacji:
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dającej możliwość wypożyczenia między innymi łóżka rehabilitacyjnego, materaca, wózka inwalidzkiego, kul oraz innych sprzętów potrzebnych do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
  • prowadzenie Klubu Seniora, który będzie działał w czterech filiach mieszczących się na terenie Miasta Milanówek (ul. Piłsudskiego 33, ul. Krakowska 11a, ul. Podgórna 92, ul. Królewska 61a). W Klubach Seniora od sierpnia 2018 roku będą odbywały się takie zajęcia jak: hortiterapia, warsztaty z języka angielskiego (również z native speakerem), języka francuskiego, warsztaty psychologiczne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty dbające o zdrowie i kondycję Seniorów, warsztaty pomagające Seniorom w obsłudze smartfona i komputera. Prowadzone będą również warsztaty fotografii, a także będzie możliwość oglądania filmów DVD w kąciku telewizyjnym. Piąta filia Klubu Seniora  będzie działała do stycznia 2019r. w formie  Męskiej Szopy, która oferowała będzie działania nie tylko dla mężczyzn. Seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z narzędzi i elektronarzędzi pod okiem animatora.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w lipcu 2018 roku i jest prowadzona nadal  przez pracowników socjalnych Ośrodka, którzy mają wiedzę na temat rodzaju wsparcia, jakiego należy udzielić potencjalnym uczestnikom projektu oraz znają potrzeby mieszkańców Milanówka. Usługi społeczne będą realizowane zgodnie z wymaganiami świadczenia usług społecznych i Ogólnoeuropejskimi wytycznymi mającymi na celu zwiększenie udziału społecznego i integrację ze środowiskiem lokalnym uczestników projektu oraz zmniejszenie izolacji mieszkańców i zapewnienie zindywidualizowanego włączającego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy chętnych Milanowian (seniorów i osoby niepełnosprawne) do udziału w projekcie.

Biuro projektu mieści się w Milanówku, przy ul. Kościuszki 58.

Więcej informacji pod nrem telefonu: 22 724 94 69

Zespół projektowy:

 

Krystyna Kott – nadzór nad realizacją projektu  
Patrycja Rudź – Koordynator projektu   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Żurawska – Asystent Koordynatora projektu      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Justyna Łuczaj – Kierownik Klubu Seniora       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lidia Wójtowicz – Zastępca Kierownika Klubu Seniora oraz animator wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Karolak –  animator specjalistycznych usług usprawniających  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wioletta Kamińska – animator usług sąsiedzkich   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Jakubowska – animator usług teleopieki   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Udostępnij na: