Projekt „Zdrowie to MY" - badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy u osób w wieku powyżej 60 lat z obszaru powiatów: piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, grójeckiego o otwockiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - nr umowy RPMA.09.02.02-14-8128/17-00.

Ulotka informująca o badaniach w kierunku wykrywania cukrzycy

Udostępnij na: