Zadania

  • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwoleń przewidzianych przy prowadzeniu tej działalności
  • Wydawanie zaświadczeń o wpisie, zmianach i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
  • Prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie obowiązujących opłat w tym zakresie
  • Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta
  • Wydawanie zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta

Udostępnij na: