Skład osobowy I kadencji Rady Seniorów:

  • Elżbieta Olczak – grupa 25 seniorów;
  • Jan Orgelbrand – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów – grupa 25 seniorów;
  • Małgorzata Strzałkowska – Przewodnicząca Rady Seniorów – 25 seniorów;
  • Maria Czyż – grupa 25 seniorów;
  • Elżbieta Dybińska –Związek Zawodowy Nauczycieli Emerytów i Rencistów „Milan”;
  • Dorota Machowska – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów;
  • Stanisława Bułat – Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  • Jan Skajewski - Uniwersytet Trzeciego Wieku;

Dyżury Radnych:

  • w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 przy ul. Spacerowej 4

I Sesja Rady Seniorów - 14 lipca 2016 r.

Udostępnij na: